Privacy

Ziso is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, hulpen en  bezoekers van de website en app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Ziso zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens.